Hey please wait Still loading

Image

Organisaties

De wereld verandert in een razend tempo. Dat geldt ook voor de manier waarop we met elkaar communiceren en de kanalen die we hiervoor inzetten. Jonge generaties lezen bijvoorbeeld nauwelijks kranten en het televisie kijken wordt vervangen door internet. Gelet op de enorme stroom aan informatie wordt het steeds belangrijker om op te vallen. Beelden vervangen teksten. Dat moet snel en met aantrekkelijke content. Nieuwe communicatiemiddelen en –mogelijkheden vereisen nieuwe mediavaardigheden.

In​ ​2020​ ​is​ ​nieuwe​ ​media​ ​geletterdheid​ ​één​ ​van​ ​meest​ ​belangrijke​ ​competenties.

Nieuwe media worden beschouwd als de volgende stap in communicatie. Het draait om interactie; een dialoog in plaats van een monoloog met de consument. Nieuwe media worden als tegenhanger van bijvoorbeeld drukwerk of tv-reclames gezien.

Organisaties zijn zich bewust van de noodzaak mee te gaan in deze ontwikkelingen. Zij zien kansen om bestaande en nieuwe klanten aan te spreken en eigen medewerkers beter te bereiken. Maar hoe benut je al deze mogelijkheden?

De naam Spraakmakend zegt eigenlijk al genoeg. Wij hebben een helder concept en werkwijze als het gaat om het bij elkaar brengen van vraag- en aanbod in de media branche.

Het dienstverleningsconcept is gebaseerd op het bij elkaar brengen van verschillende partijen, die een heldere rol hebben in de uitvoering van de dienstverlening. Door deze samenwerking ontstaat een hechte kennisinfrastructuur. Alles is gericht op samenwerken, transparantie, inspiratie en leren.